tırmanma duvarı

tırmanma duvarı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
tırmanma duvarı climbing wall

tırmanma duvarı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tırmanma duvarı wall bars
liman duvarı duvarı harbour wall wall
tırmanma açısı angle of climb
yapay tırmanma artificial climbing
acı tatlı tırmanma climbing bittersweet
tırmanma eğreltiotu climbing fern
tırmanma çerçevesi climbing frame
ortanca tırmanma climbing hydrangea
tırmanma demiri climbing irons
tırmanma-bittersweet climbing-bittersweet
tırmanma oyuncağı jungle gym
tırmanma oyuncağı junglegym
tırmanma hızı göstergesi rate-of-climb indicator
tırmanma kabiliyeti gradeability
tırmanma yönetimi escalation management
tırmanma oranı rate of climb
tırmanma formülü escalation formula
tırmanma planı escalation plan
tırmanma seviyesi escalation level
tırmanma oranı climb rate
tırmanma faktörü escalation factor
tırmanma için for escalation
tırmanma ekibi escalation team
tırmanma performansı climb performance
tırmanma meyvesi climacteric fruit
askeri tırmanma military escalation
yukarı tırmanma upward climb
tırmanma tetikleyicileri escalation triggers
tırmanma seviyesi level of escalation
tırmanma yaptık we hiked
tırmanma hızı climb speed
tırmanma zamanı escalation time
tırmanma merdiveni escalation ladder
tırmanma stratejisi escalation strategy
tırmanma grubu escalation group
tırmanma potansiyeli potential for escalation
sarp tırmanma steep escarpment
bir tırmanma an escalation
tırmanma kriterleri escalation criteria
tırmanma sistemi escalation system
tırmanma yok no escalation
tırmanma ağı net of escalation
tırmanma gücü climb power
tırmanma döngüsü escalating cycle
yokuş yukarı tırmanma an uphill climb
tırmanma stratejileri escalation strategies
tırmanma riski escalation risk
tırmanma çalışması escalation study
tırmanma evresi escalation phase
tırmanma amaçları escalation purposes