göğüs duvarı

göğüs duvarı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
göğüs duvarı breast wall

göğüs duvarı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

göğüs, göğüs duvarı veya lenf bezleri breast, chest wall or lymph nodes
göğüs göğüs duvarı chest breast wall
göğüs-on-göğüs chest-on-chest
göğüs duvarı thoracic wall
göğüs duvarı ağrısı chest wall pain
göğüs duvarı hassasiyeti chest wall tenderness
göğüs duvarı apsesi chest wall abscess
ön göğüs duvarı anterior chest wall
göğüs duvarı uyumu chest wall compliance
göğüs duvarı kontüzyonu chest wall contusion
göğüs duvarı deformitesi chest wall deformity
göğüs duvarı rekonstrüksiyonu chest wall reconstruction
göğüs duvarı rekürrensleri chest wall recurrences
liman duvarı duvarı harbour wall wall
lisans göğüs bachelor chest
göğüs işi boob job
göğüs borusu boob tube
göğüs gererek braved
göğüs kemiği ateşi breakbone fever
göğüs ışını breast beam
göğüs matkabı breast drill
göğüs çizgisi breast line
göğüs kerestesi breast timber
göğüs çarkı breast wheel
göğüs kemiği breastbone
göğüs siperi breastwork
göğüs siperi breastworks
göğüs chest
göğüs sıkışması chest compression
göğüs ucu chest lead
göğüs koruyucusu chest protector
göğüs sesi chest voice
göğüs yüksekten atan chest-thumping
kapalı göğüs masajı closed chest massage
connecticut göğüs connecticut chest
dower göğüs dower chest
yelkenli göğüs flail chest
düz göğüs flat chest
diz göğüs pozisyonu knee-chest position
açık göğüs masajı open chest massage
oxbow göğüs oxbow chest
peasecod göğüs plakası peasecod breastplate
göğüs pectoral
göğüs yüzgeci pectoral fin
göğüs kası pectoral muscle
güvercin göğüs pigeon-chest
göğüs bölgesi region of chest
göğüs kafesi rib cage
göğüs kafesi ribcage
denizci s göğüs plakası sailor's breastplate