deniz duvarı

deniz duvarı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
deniz duvarı sea wall

deniz duvarı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

liman duvarı duvarı harbour wall wall
deniz duvarı projesi sea wall project
yeni deniz duvarı new seawall
uluslararası deniz ve deniz ölçeği international sea and swell scale
deniz ve deniz marine and offshore
deniz cual deniz sea cual sea
göçmenlerin kara, deniz ve deniz yoluyla kaçakçılığına karşı protokol protocol against the smuggling of migrants by land, sea and
deniz deniz sistemleri komutu naval sea systems command
deniz ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri seafood and shellfish
deniz ve deniz altı offshore and subsea
derin deniz açık deniz deepwater offshore
deniz ve deniz marine and maritime
deniz parlayan deniz sea to shining sea
deniz kıyısında deniz kabukları satıyor she sells sea shells on the sea shore
deniz mimarı ve deniz mühendisi naval architect and marine engineer
deniz deniz tahmin merkezi naval maritime forecast center
deniz deniz marine offshore
deniz kuvvetleri-deniz kuvvetleri yardım topluluğu navy-marine corps relief society
deniz deniz mili marine knots
deniz donde deniz sea donde sea
deniz o deniz sea o no sea
navigasyon ve deniz feneri yetkililerine deniz araçları yardımı marine aids to navigation and lighthouse authorities
deniz veya deniz taşımacılığı inland or ocean freight
açık deniz deniz enerjisi offshore marine energy
deniz deniz yardımcı gemisi naval naval auxiliary vessel
deniz ve deniz for marine and offshore
açık deniz ve açık deniz offshore and offshore
derin deniz deniz deep sea offshore
yerinde, deniz kıyısında ve deniz onsite, nearshore and offshore
derin deniz ve kısa deniz deep sea and short sea
açık deniz deniz ortamı offshore marine environment
yakın deniz deniz ekosistemi nearshore marine ecosystem
deniz ve deniz maritime and offshore
açık deniz sularında ve derin deniz yaşam alanlarında in open-ocean waters and deep-sea habitats
deniz ve deniz hizmetleri nearshore and offshore services
antonin duvarı antonine wall
berlin duvarı berlin wall
göğüs duvarı breast wall
tırmanma duvarı climbing wall
üst karın duvarı epigastrium
güvenlik duvarı firewall
hadrian duvarı hadrian's wall
kafa duvarı head wall
parti duvarı party wall
ödeme duvarı paywall
istinat duvarı retaining wall
çatı kalkan duvarı saddleback
bir duvarı bitişik ev semidetached
ses duvarı sound barrier
depolama duvarı storage wall