berlin duvarı

berlin duvarı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
berlin duvarı berlin wall

berlin duvarı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

berlin duvarı yıkıldı the berlin wall came down
berlin duvarı inşaası building of the berlin wall
rezil berlin duvarı infamous berlin wall
soğuk savaşın sonunu simgeleyen 9 berlin duvarı yıkıldı 9 berlin wall torn down, symbolizing the end of the cold war
9 berlin duvarı 9 berlin wall
berlin duvarı kalıntıları remains of the berlin wall
liman duvarı duvarı harbour wall wall
berlin berlin
berlin hava asansörü berlin airlift
berlin mavisi berlin blue
berlin yünü berlin wool
berlin, irving berlin, irving
doğu berlin east berlin
berlin berving irving berlin
yeni berlin new berlin
batı berlin west berlin
berlin çağırıyor berlin calling
berlin'de in berlin
berlin duvarının yıkılışı fall of the berlin wall
berlin tabanlı berlin-based
berlin'den from berlin
banka, berlin sparkasse bank, berliner sparkasse
kırmızı berlin red berlin
charite üniversitesi tıbbı berlin charite-university medicine berlin
daha büyük berlin greater berlin
berlin'e hoşgeldin welcome to berlin
berlin ablukası berlin blockade
berlin'de yaşıyorum i live in berlin
berlin'den selamlar greetings from berlin
humboldt üniversitesi berlin humboldt university berlin
berlin merkezli based in berlin
doğu ve batı berlin east and west berlin
land berlin land berlin
berlin'deydim i was in berlin
berlin uluslararası film festivali berlin international film festival
berlin filarmoni salonu berlin philharmonic hall
berlin duvarının yıkılması collapse of the berlin wall
berlin'den saygılarımla best regards from berlin
berlin'de at berlin
b7 berlin b7 berlin
berlin’e gel come to berlin
staatliche museen zu berlin staatliche museen zu berlin
berlin yakınında near berlin
berlin'de kal stay in berlin
berlin'de görüşürüz see you in berlin
berlin brandenburg berlin brandenburg
berlin, almanya berlin, germany
berlin'e varmak arrive in berlin
berlin filarmoni konser salonu berlin philharmonic concert hall
berlin ücretsiz üniversitesi free university of berlin