early adopter

early adopter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early adopter erken evlat edinmek