early blight

early blight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early blight erken yanıklık