early bird

early bird teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early bird erken kuş