early sunday morning

early sunday morning teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early sunday morning pazar sabahı