erken uyarı

erken uyarı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
erken uyarı early warning

erken uyarı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

daha erken erken uyarı için for better early warning
erken uyarı ve erken müdahale forumu forum on early warning and early response
güvenlik uyarı simgesiyle kullanılan uyarı caution used with the safety alert symbol
uyarı lambası ve sesli uyarı warning light and buzzer
uyarı ve uyarı bildirimleri warning and caution notices
uyarı uyarı-ceza warning-warning-punishment
uyarı ve uyarı warning and alert
uzak erken uyarı distant early warning
erken uyarı sistemi early warning system
erken uyarı early-warning
erken uyarı sistemi early-warning system
erken uyarı işaretleri early warning signs
erken uyarı göstergeleri early warning indicators
erken uyarı sinyalleri early warning signals
erken uyarı ve değerlendirme bölümü division of early warning and assessment
erken uyarı vermek provide early warning
erken uyarı mekanizması early warning mechanism
erken uyarı raporu early warning report
kıtlık erken uyarı sistemi famine early warning system
erken uyarı vermek give early warning
erken uyarı tespiti early warning detection
erken uyarı earlier warning
erken uyarı sağlamak providing early warning
erken uyarı bilgisi early warning information
erken uyarı cihazı early warning device
erken uyarı ve cevap sistemi early warning and response system
erken uyarı radarı early-warning radar
erken uyarı çatışması conflict early warning
erken uyarı servisi early warning service
tahmin ve erken uyarı forecasting and early warning
erken uyarı yetenekleri early warning capabilities
erken uyarı süreci early warning process
küresel bilgi ve erken uyarı sistemi global information and early warning system
küresel erken uyarı sistemi global early warning system
erken bir uyarı sistemi an early warning system
insani erken uyarı servisi humanitarian early warning service
havadan erken uyarı airborne early warning
erken bir uyarı an early warning
karasal erken uyarı sistemi continental early warning system
erken uyarı yangın algılama early warning fire detection
erken uyarı early warning brief
erken uyarı ve cevap early warning and response
tsunami erken uyarı tsunami early warning
kıtlık erken uyarı sistemleri ağı famine early warning systems network
erken uyarı vermek provide an early warning
erken uyarı semptomları early warning symptoms
erken uyarı tetikleyicileri early warning triggers
kuraklık erken uyarı sistemi drought early warning system
erken uyarı vermek give an early warning
havadan erken uyarı ve kontrol airborne early warning and control