early-warning

early-warning teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early-warning erken uyarı