early-type star

early-type star teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early-type star erken tip yıldız