early american

early american teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early american erken amerikalı

early american terimi için benzer kelimeler ve anlamları

central american, south american orta amerikalı, güney amerikalı
early american history erken amerikan tarihi
early american settlements erken amerikan yerleşimleri
early american culture erken amerikan kültürü
early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise erken yatmak, erken kalkmak erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
early to bed, early to rise (makes a man healthy, wealthy, and wise) erken yatmak, erken kalkmak (erkeği sağlıklı, zengin ve akıllı yapar)
forum on early warning and early response erken uyarı ve erken müdahale forumu
african american afrikan amerikan
african american vernacular english afrikalı-amerikalı, ingilizce
african-american afrikan amerikan
african-american vernacular english afrikalı-amerikalı yerel ingilizce
afro-american afro amerikalı
afro-american english afro-amerikan ingilizcesi
afro-american studies afro-amerikan çalışmaları
all-american bütün amerikalılar
american amerikan
american aloe amerikan aloe
american antislavery society amerikan kölelik karşıtı toplum
american association of retired persons amerikan emekli dernekleri
american beauty amerikan güzelliği
american bible society amerikan incil derneği
american bison amerikan bizonu
american bittern amerikan acı
american blight amerikan yanıklığı
american bond amerikan bonosu
american book award amerikan kitap ödülü
american brooklime amerikan dere
american buffalo amerikan manda
american chair amerikan sandalye
american chameleon amerikan bukalemun
american cheese amerikan peyniri
american chestnut amerikan kestanesi
american civil liberties union amerikan sivil özgürlükler birliği
american civil war amerikan iç savaşı
american cloth amerikan bezi
american cockroach amerikan hamamböceği
american copper amerikan bakır
american cotton amerikan pamuk
american cowslip amerikan cowslip
american crab apple amerikan yengeç elması
american cranberry amerikan kızılcık
american curl amerikan kıvırmak
american depository receipt amerikan depo makbuzu
american directoire amerikan müdürlüğü
american dog tick amerikan köpek kene
american dream amerikan rüyası
american eagle amerikan kartalı
american elk amerikan geyik
american elm amerikan karaağaç
american empire amerikan imparatorluğu