facial tic

facial tic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial tic yüz tik

facial tic terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tic tik
tic-tac-toe tic tac ayak
vocal tic vokal tik
tic tac toe tic tac toe
tic disorder tik bozukluğu
nervous tic gergin tik
transient tic disorder geçici tik bozukluğu
sector tic sektör tic
tic development tic geliştirme
tic-related tik ilgili
tic's projects tic & # 039; projeleri
a tic is a sudden tik ani
tic companies tik şirketleri
fixing tic-rods teneke çubukların sabitlenmesi
tic infrastructures tic altyapıları
anterior facial vein ön yüz ven
common facial vein ortak yüz veni
deep facial vein derin yüz ven
facial yüz
facial angle yüz açısı
facial artery yüz arteri
facial axis yüz ekseni
facial bone yüz kemiği
facial canal yüz kanalı
facial eczema yüz egzaması
facial hemiplegia yüz kanaması
facial index yüz indeksi
facial muscle yüz kası
facial nerve yüz siniri
facial neuralgia yüz nevraljisi
facial palsy yüz felci
facial tissue yüz dokusu
facial vein yüz damarı
muscle of facial expression yüz ifadesinin kası
posterior facial vein arka yüz ven
transverse facial artery enine yüz arteri
transverse facial fracture enine yüz kırığı
facial hair sakal
facial features yüz hatları
facial expression yüz ifadesi
facial flushing yüz kızarması
facial droop yüz sarkma
facial cleanser yüz temizleyici
facial swelling yüzün şişmesi
facial scrub yüz fırçası
facial recognition yüz tanıma
facial toner yüz toniği
facial mask yüz maskesi
facial wash yüz yıkama
express facial yüz ifadesi