facial tissue

facial tissue teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial tissue yüz dokusu