facial canal

facial canal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial canal yüz kanalı

facial canal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

adductor canal adductor kanalı
alcock's canal alcock kanalı
alimentary canal sindirim borusu
anal canal anal kanal
arnold's canal arnold & # x27; s kanalı
arterial canal arteriyel kanal
artery of pterygoid canal pterygoid kanal arter
atrioventricular canal atriyoventriküler kanal
atrioventricular canal cushion atriyoventriküler kanal yastığı
auditory canal işitsel kanal
birth canal doğum kanalı
caledonian canal caledonian kanalı
canal kanal
canal boat kanal teknesi
canal ray kanal ışını
canal zone kanal bölgesi
cape cod canal cape cod kanalı
carotid canal karotis kanalı
cervical canal servikal kanal
chesapeake and delaware canal chesapeake ve delaware kanalı
cochlear canal koklear kanal
condylar canal condylar kanalı
condyloid canal kondiloid kanal
corti's canal corti & # x27; s kanalı
crural canal kanal kanadı
dentinal canal diş kanalı
ear canal kulak kanalı
erie canal erie kanalı
external auditory canal dış işitsel kanal
femoral canal femoral kanal
haversian canal havers kanalı
hirschfeld's canal hirschfeld kanalı
hunter's canal avcı kanalı
hypoglossal canal hipoglossal kanal
incisive canal keskin kanal
incisor canal kesici kanal
infraorbital canal kızıl ötesi kanal
inguinal canal kasık kanalı
interdental canal interdental kanal
interfacial canal arayüzey kanalı
kiel canal kiel kanalı
lacrimal canal lakrimal kanal
lateral canal yanal kanal
lynn canal lynn kanalı
mittelland canal mittelland kanalı
musculotubal canal musculotubal kanal
nasolacrimal canal nazolakrimal kanal
nerve of pterygoid canal pterygoid kanal siniri
new york state barge canal new york eyalet mavna kanalı
nutrient canal besin kanalı