facial angle

facial angle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial angle yüz açısı