facial index

facial index teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial index yüz indeksi