facial eczema

facial eczema teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial eczema yüz egzaması

facial eczema terimi için benzer kelimeler ve anlamları

eczema egzama
eczema herpeticum egzama herpeticum
eczema marginatum egzama marginatum
eczema nummulare egzama nummulare
eczema vaccinatum egzama vaccinatum
infantile eczema infantil egzama
stasis eczema staz egzaması
atopic eczema atopik egzama
dyshidrotic eczema didrotik egzama
nummular eczema sayısal egzama
contact eczema kontak egzaması
hand eczema el egzaması
varicose eczema varik egzama
severe eczema şiddetli egzama
allergic contact eczema alerjik temas egzaması
seborrheic eczema seboreik egzama
mild eczema hafif egzama
eczema flare egzama parlama
eczema and psoriasis egzama ve sedef hastalığı
allergic eczema alerjik egzama
chronic eczema kronik egzama
dry eczema kuru egzama
childhood eczema çocukluk egzaması
psoriasis and eczema sedef hastalığı ve egzama
flares of eczema egzama fişekleri
chronic hand eczema kronik el egzaması
incidence of eczema egzama sıklığı
eczema dermatitis egzama dermatiti
prevalence of eczema egzama prevalansı
diagnosis of eczema egzama tanısı
experience eczema egzama deneyimi
atopic eczema in children. çocuklarda atopik egzama.
affected by eczema egzamadan etkilenen
dermatitis o eczema dermatit o egzama
seborrhoeic eczema seboreik egzama
develop eczema egzama geliştirmek
eczema outgrow egzama büyümesi
eczema rash egzama döküntü
psoriasis eczema sedef egzaması
baby eczema bebek egzaması
venous eczema venöz egzama
anterior facial vein ön yüz ven
common facial vein ortak yüz veni
deep facial vein derin yüz ven
facial yüz
facial angle yüz açısı
facial artery yüz arteri
facial axis yüz ekseni
facial bone yüz kemiği
facial canal yüz kanalı