ülseratif kolit

ülseratif kolit teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
ülseratif kolit ulcerative colitis

ülseratif kolit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

aktif ülseratif kolit active ulcerative colitis
kronik ülseratif kolit chronic ulcerative colitis
şiddetli ülseratif kolit severe ulcerative colitis
irritabl bağırsak ülseratif kolit irritable bowel ulcerative colitis
akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı acute necrotizing ulcerative gingivitis
nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı necrotizing ulcerative gingivitis
tekrarlayan ülseratif stomatit recurrent ulcerative stomatitis
ülseratif ulcerative
ülseratif stomatit ulcerative stomatitis
ülseratif proktit ulcerative proctitis
ülseratif keratit ulcerative keratitis
ülseratif lezyonlar ulcerative lesions
ülseratif koşullar ulcerative conditions
ülseratif stis ulcerative stis
nekrotizan ülseratif necrotizing ulcerative
enterit ülseratif enteritis ulcerative
akut ülseratif dişeti iltihabı acute ulcerative gingivitis
amebik kolit amebic colitis
kolit colitis
kollajen kolit collagenous colitis
hemorajik kolit hemorrhagic colitis
miksoembranöz kolit myxomembranous colitis
granülomatöz kolit granulomatous colitis
iskemik kolit ischemic colitis
sol taraflı kolit left-sided colitis
lenfositik kolit lymphocytic colitis
fulminan kolit fulminant colitis
mikroskobik kolit microscopic colitis
iskemik kolit ischaemic colitis
geniş kolit extensive colitis
inflamatuar kolit inflammatory colitis
ülser kolit ulcerous colitis
kolit ağrısı colitis pain
kolit muzdarip suffer from colitis
membranöz kolit membranous colitis
crohn'ler ve kolit crohn's and colitis
kolit formları forms of colitis
hemorajik kolit haemorrhagic colitis
kolit ilaçları colitis medications
antibiyotik ilişkili kolit antibiotic associated colitis
cmv kolit cmv colitis