ulcerative keratitis

ulcerative keratitis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulcerative keratitis ülseratif keratit

ulcerative keratitis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

acute necrotizing ulcerative gingivitis akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı
necrotizing ulcerative gingivitis nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı
recurrent ulcerative stomatitis tekrarlayan ülseratif stomatit
ulcerative ülseratif
ulcerative colitis ülseratif kolit
ulcerative stomatitis ülseratif stomatit
ulcerative proctitis ülseratif proktit
ulcerative lesions ülseratif lezyonlar
ulcerative conditions ülseratif koşullar
active ulcerative colitis aktif ülseratif kolit
chronic ulcerative colitis kronik ülseratif kolit
severe ulcerative colitis şiddetli ülseratif kolit
ulcerative stis ülseratif stis
irritable bowel ulcerative colitis irritabl bağırsak ülseratif kolit
necrotizing ulcerative nekrotizan ülseratif
stomatitis ulcerative stomatit ülseri
enteritis ulcerative enterit ülseratif
acute ulcerative gingivitis akut ülseratif dişeti iltihabı
dendritic keratitis dendritik keratit
exposure keratitis maruz kalma keratit
herpetic keratitis herpetik keratit
interstitial keratitis interstisyel keratit
keratitis keratit
keratitis sicca keratit sicca
lagophthalmic keratitis lagoftalmik keratit
metaherpetic keratitis metaherpetik keratit
neuroparalytic keratitis nöroparalitik keratit
parenchymatous keratitis parankimatöz keratit
phlyctenular keratitis flistenüler keratit
punctate keratitis punktat keratit
sclerosing keratitis sklerozan keratit
trachomatous keratitis trachomatous keratit
vascular keratitis vasküler keratit
herpes simplex keratitis herpes simpleks keratit
fungal keratitis mantar keratiti
diffuse lamellar keratitis yaygın lamel keratit
lamellar keratitis lameller keratit
acanthamoeba keratitis akanthamoeba keratiti
bacterial keratitis bakteriyel keratit
858. keratitis 858. keratit