ülseratif lezyonlar

ülseratif lezyonlar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
ülseratif lezyonlar ulcerative lesions

ülseratif lezyonlar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı acute necrotizing ulcerative gingivitis
nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı necrotizing ulcerative gingivitis
tekrarlayan ülseratif stomatit recurrent ulcerative stomatitis
ülseratif ulcerative
ülseratif kolit ulcerative colitis
ülseratif stomatit ulcerative stomatitis
ülseratif proktit ulcerative proctitis
ülseratif keratit ulcerative keratitis
ülseratif koşullar ulcerative conditions
aktif ülseratif kolit active ulcerative colitis
kronik ülseratif kolit chronic ulcerative colitis
şiddetli ülseratif kolit severe ulcerative colitis
ülseratif stis ulcerative stis
irritabl bağırsak ülseratif kolit irritable bowel ulcerative colitis
nekrotizan ülseratif necrotizing ulcerative
enterit ülseratif enteritis ulcerative
akut ülseratif dişeti iltihabı acute ulcerative gingivitis
brüt lezyonlar gross lesions
mukozal lezyonlar mucosal lesions
kanser öncesi lezyonlar precancerous lesions
kistik lezyonlar cystic lesions
pigmente lezyonlar pigmented lesions
yükseltilmiş lezyonlar raised lesions
servikal lezyonlar cervical lesions
stenotik lezyonlar stenotic lesions
renkli lezyonlar coloured lesions
öncü lezyonlar precursor lesions
oral lezyonlar oral lesions
premalign lezyonlar premalignant lesions
ince lezyonlar subtle lesions
şüpheli lezyonlar suspicious lesions
anormal lezyonlar abnormal lesions
ağlayan lezyonlar weeping lesions
ülserli lezyonlar ulcerated lesions
büllöz lezyonlar bullous lesions
iyi huylu lezyonlar benign lesions
periapikal lezyonlar periapical lesions
kalan lezyonlar remaining lesions
aktif lezyonlar active lesions
açık lezyonlar open lesions
enflamatuar lezyonlar inflammatory lesions
endometriotik lezyonlar endometriotic lesions
t2 ağırlıklı lezyonlar t2-weighted lesions
hedef şeklindeki lezyonlar target-shaped lesions
kanser öncesi servikal lezyonlar precancerous cervical lesions
nodüler lezyonlar nodular lesions
kontrast arttırıcı lezyonlar contrast-enhancing lesions
pullu lezyonlar scaly lesions
ağrılı lezyonlar painful lesions
yüksek dereceli lezyonlar high-grade lesions