ülseratif keratit

ülseratif keratit teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
ülseratif keratit ulcerative keratitis

ülseratif keratit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı acute necrotizing ulcerative gingivitis
nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı necrotizing ulcerative gingivitis
tekrarlayan ülseratif stomatit recurrent ulcerative stomatitis
ülseratif ulcerative
ülseratif kolit ulcerative colitis
ülseratif stomatit ulcerative stomatitis
ülseratif proktit ulcerative proctitis
ülseratif lezyonlar ulcerative lesions
ülseratif koşullar ulcerative conditions
aktif ülseratif kolit active ulcerative colitis
kronik ülseratif kolit chronic ulcerative colitis
şiddetli ülseratif kolit severe ulcerative colitis
ülseratif stis ulcerative stis
irritabl bağırsak ülseratif kolit irritable bowel ulcerative colitis
nekrotizan ülseratif necrotizing ulcerative
enterit ülseratif enteritis ulcerative
akut ülseratif dişeti iltihabı acute ulcerative gingivitis
dendritik keratit dendritic keratitis
maruz kalma keratit exposure keratitis
herpetik keratit herpetic keratitis
interstisyel keratit interstitial keratitis
keratit keratitis
keratit sicca keratitis sicca
lagoftalmik keratit lagophthalmic keratitis
metaherpetik keratit metaherpetic keratitis
nöroparalitik keratit neuroparalytic keratitis
parankimatöz keratit parenchymatous keratitis
flistenüler keratit phlyctenular keratitis
punktat keratit punctate keratitis
sklerozan keratit sclerosing keratitis
trachomatous keratit trachomatous keratitis
vasküler keratit vascular keratitis
herpes simpleks keratit herpes simplex keratitis
yaygın lamel keratit diffuse lamellar keratitis
lameller keratit lamellar keratitis
bakteriyel keratit bacterial keratitis
858. keratit 858. keratitis