tekrarlayan ülseratif stomatit

tekrarlayan ülseratif stomatit teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
tekrarlayan ülseratif stomatit recurrent ulcerative stomatitis

tekrarlayan ülseratif stomatit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ülseratif stomatit ulcerative stomatitis
tekrarlayan herpetik stomatit recurrent herpetic stomatitis
tekrarlayan aftöz stomatit recurrent aphthous stomatitis
açısal stomatit angular stomatitis
aftöz stomatit aphthous stomatitis
bulaşıcı stomatit contagious stomatitis
primer herpetik stomatit primary herpetic stomatitis
stomatit stomatitis
veziküler stomatit vesicular stomatitis
herpetik stomatit herpetic stomatitis
stomatit ülseri stomatitis ulcerative
akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı acute necrotizing ulcerative gingivitis
nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı necrotizing ulcerative gingivitis
ülseratif ulcerative
ülseratif kolit ulcerative colitis
ülseratif proktit ulcerative proctitis
ülseratif keratit ulcerative keratitis
ülseratif lezyonlar ulcerative lesions
ülseratif koşullar ulcerative conditions
aktif ülseratif kolit active ulcerative colitis
kronik ülseratif kolit chronic ulcerative colitis
şiddetli ülseratif kolit severe ulcerative colitis
ülseratif stis ulcerative stis
irritabl bağırsak ülseratif kolit irritable bowel ulcerative colitis
nekrotizan ülseratif necrotizing ulcerative
enterit ülseratif enteritis ulcerative
akut ülseratif dişeti iltihabı acute ulcerative gingivitis
tekrarlayan iterative
tekrarlayan tifüs recrudescent typhus
tekrarlayan recurrent
tekrarlayan aftöz ülserler recurrent aphthous ulcers
tekrarlayan arter recurrent artery
tekrarlayan canker yaraları recurrent canker sores
tekrarlayan ateş recurrent fever
çocukluğun tekrarlayan dijital fibromu recurring digital fibroma of childhood
tekrarlayan ateş relapsing fever
tekrarlayan polikondrit relapsing polychondritis
tekrarlayan repetitious
tekrarlayan repetitive
tekrarlayan dna repetitive dna
tekrarlayan gerilme bozukluğu repetitive strain disorder
tekrarlayan gerilme yaralanması repetitive strain injury
tekrarlayan stres yaralanması repetitive stress injury
tekrarlayan-düzelen relapsing-remitting
tekrarlayan gerilme yaralanmaları repetitive strain injuries
tekrarlayan problem recurrent problem
tekrarlayan gerilme repetitive strain
tekrarlayan maliyetler recurrent costs
tekrarlayan harcama recurrent expenditure
tekrarlayan stres yaralanmaları repetitive stress injuries