akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı

akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı acute necrotizing ulcerative gingivitis

akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı necrotizing ulcerative gingivitis
akut ülseratif dişeti iltihabı acute ulcerative gingivitis
akut nekrotizan dişeti iltihabı acute necrotizing gingivitis
nekrotizan ülseratif necrotizing ulcerative
fusospirochetal dişeti iltihabı fusospirochetal gingivitis
hiperplastik dişeti iltihabı hyperplastic gingivitis
gebelik dişeti iltihabı pregnancy gingivitis
proliferatif dişeti iltihabı proliferative gingivitis
süpüratif dişeti iltihabı suppurative gingivitis
ülseromembranöz dişeti iltihabı ulceromembranous gingivitis
dişeti iltihabı gingivitis
dişeti iltihabı gum inflammation
dişeti iltihabı skorları gingivitis scores
diş eti hastalığı dişeti iltihabı gum disease gingivitis
akut nekrotizan ensefalit acute necrotizing encephalitis
akut nekrotizan inflamasyon acute necrotizing inflammation
akut ve akut akut acute and sub acute
tekrarlayan ülseratif stomatit recurrent ulcerative stomatitis
ülseratif ulcerative
ülseratif kolit ulcerative colitis
ülseratif stomatit ulcerative stomatitis
ülseratif proktit ulcerative proctitis
ülseratif keratit ulcerative keratitis
ülseratif lezyonlar ulcerative lesions
ülseratif koşullar ulcerative conditions
aktif ülseratif kolit active ulcerative colitis
kronik ülseratif kolit chronic ulcerative colitis
şiddetli ülseratif kolit severe ulcerative colitis
ülseratif stis ulcerative stis
irritabl bağırsak ülseratif kolit irritable bowel ulcerative colitis
enterit ülseratif enteritis ulcerative
nekrotizan enterokolit necrotizing enterocolitis
nekrotizan fasiit necrotizing fasciitis
nekrotizan sialometalazi necrotizing sialometaplasia
subakut nekrotizan miyelit subacute necrotizing myelitis
nekrotizan necrotizing
nekrotizan necrotising
nekrotizan fasiit necrotising fasciitis
nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu necrotizing soft tissue infection
nekrotizan enterokolit necrotising enterocolitis
nekrotizan pankreatit necrotising pancreatitis
nekrotizan inflamasyon necrotizing inflammation
nekrotizan granülom necrotizing granuloma
nekrotizan olmayan non necrotizing
nekrotizan pnömoni necrotizing pneumonia
nekrotizan yumuşak doku necrotizing soft tissue
nekrotizan lezyonlar. necrotizing lesions.
akut akut avian acute
alveoler dişeti alveolar gingiva
ekli dişeti attached gingiva