ülseratif koşullar

ülseratif koşullar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
ülseratif koşullar ulcerative conditions

ülseratif koşullar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı acute necrotizing ulcerative gingivitis
nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı necrotizing ulcerative gingivitis
tekrarlayan ülseratif stomatit recurrent ulcerative stomatitis
ülseratif ulcerative
ülseratif kolit ulcerative colitis
ülseratif stomatit ulcerative stomatitis
ülseratif proktit ulcerative proctitis
ülseratif keratit ulcerative keratitis
ülseratif lezyonlar ulcerative lesions
aktif ülseratif kolit active ulcerative colitis
kronik ülseratif kolit chronic ulcerative colitis
şiddetli ülseratif kolit severe ulcerative colitis
ülseratif stis ulcerative stis
irritabl bağırsak ülseratif kolit irritable bowel ulcerative colitis
nekrotizan ülseratif necrotizing ulcerative
enterit ülseratif enteritis ulcerative
akut ülseratif dişeti iltihabı acute ulcerative gingivitis
hangi koşullar altında ve hangi koşullar altında whether and under what conditions
istisnai koşullar ve katı koşullar altında exceptional circumstances and under strict conditions
koşullar ve koşullar circumstances and conditions
koşullar circumstances
koşullar conditions
hafifletici koşullar extenuating circumstances
hafifletici koşullar mitigating circumstances
koşullar altında under the circumstances
şartlar ve koşullar terms and conditions
emsal koşullar conditions precedent
genel şartlar ve koşullar general terms and conditions
şartlar ve koşullar geçerlidir terms and conditions apply
zorlu koşullar harsh conditions
belirli koşullar altında under certain conditions
standart şartlar ve koşullar standard terms and conditions
değişen koşullar changing conditions
güvensiz koşullar unsafe conditions
standart koşullar standard conditions
geçerli koşullar prevailing conditions
olanak sağlayan koşullar enabling conditions
bu koşullar altında under these conditions
değişen koşullar changing circumstances
zorlu koşullar challenging conditions
şartlar ve koşullar upon the terms and conditions
bu koşullar altinda under the following conditions
kronik koşullar chronic conditions
üzgün koşullar upset conditions
ekonomik koşullar economic conditions
zor koşullar severe conditions
tozlu koşullar dusty conditions
çevreleyen koşullar circumstances surrounding
komorbid koşullar comorbid conditions
tehlikeli koşullar hazardous conditions