enteritis ulcerative

enteritis ulcerative teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
enteritis ulcerative enterit ülseratif

enteritis ulcerative terimi için benzer kelimeler ve anlamları

enteritis enterit
enteritis necroticans enterit nekrotikler
mucomembranous enteritis mukcomembranous enteritis
necrotic enteritis nekrotik enterit
regional enteritis bölgesel enterit
granulomatous enteritis granülomatöz enterit
radiation enteritis radyasyon enteriti
bacterial enteritis bakteriyel enterit
hemorrhagic enteritis hemorajik enterit
campylobacter enteritis campylobacter enteritis
acute enteritis akut enterit
granulomatous enteritis, granülomatöz enterit,
duck virus enteritis ördek virüsü enterit
salmonella enteritis salmonella enterit
enteritis complex enterit kompleksi
acute necrotizing ulcerative gingivitis akut nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı
necrotizing ulcerative gingivitis nekrotizan ülseratif dişeti iltihabı
recurrent ulcerative stomatitis tekrarlayan ülseratif stomatit
ulcerative ülseratif
ulcerative colitis ülseratif kolit
ulcerative stomatitis ülseratif stomatit
ulcerative proctitis ülseratif proktit
ulcerative keratitis ülseratif keratit
ulcerative lesions ülseratif lezyonlar
ulcerative conditions ülseratif koşullar
active ulcerative colitis aktif ülseratif kolit
chronic ulcerative colitis kronik ülseratif kolit
severe ulcerative colitis şiddetli ülseratif kolit
ulcerative stis ülseratif stis
irritable bowel ulcerative colitis irritabl bağırsak ülseratif kolit
necrotizing ulcerative nekrotizan ülseratif
stomatitis ulcerative stomatit ülseri
acute ulcerative gingivitis akut ülseratif dişeti iltihabı