fly on the wall

fly on the wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
fly on the wall duvarda uçmak

fly on the wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fly in fly out uçup uçup
fly in and fly out uç ve uç
fly fly uç uç
fly, fly away home uç, eve uç
a fly on the wall duvardaki bir sinek
to be a fly on the wall duvardaki bir sinek olmak
fly on the wall documentary duvarda uçmak belgesel
a fly-on-the-wall documentary duvarda uçan bir belgesel
fly wall duvar uçmak
of a fly on the wall duvardaki bir sineğin
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
alder fly kızılağaç sineği
assassin fly suikastçi sineği
bee fly arı sineği
black fly kara sinek
blow fly darbe sineği
blow-fly kurt sineği
blue-arsed fly mavi silahlı sinek
blue-tail fly mavi kuyruklu sinek
bluebottle fly bluebottle sinek
bobbin and fly frame bobin ve sinek çerçevesi
bulb fly ampul sineği
cabbage root fly lahana kökü sineği
caddis fly caddis fly
carrot fly havuç sineği
cluster fly küme sineği
crane fly tipula sineği
deer fly geyik sineği
deer fly fever geyik ateşi
drake fly drake fly
dry fly kuru sinek
dun fly dun fly
dung fly gübre sineği
flesh fly et sineği
flower fly çiçek sineği
fly sinek
fly agaric sinek mantarı
fly ash külleri uçur
fly at uçmak
fly ball uçan top
fly blind kör uçmak
fly blister blister uçmak
fly block sinek bloğu