duvarda uçmak

duvarda uçmak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvarda uçmak fly on the wall

duvarda uçmak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvarda uçmak belgesel fly on the wall documentary
uçmak uçan uçmak fly flew flying
duvarda on the wall
duvarda asılı hanging on the wall
duvarda bir delik a hole in the wall
duvarda upon the wall
duvarda on a wall
duvarda açılış opening in the wall
duvarda göç dent in the wall
el yazısını duvarda gördüm saw the handwriting on the wall
duvarda yazılı written on the wall
duvarda bir işaret a sign on the wall
duvarda görüntüleme display on the wall
yazı için duvarda the writing is on the wall for
duvarda kırmak break in the wall
duvarda kan blood on the wall
duvarda uçan bir belgesel a fly-on-the-wall documentary
duvarda kemer arch in the wall
duvarda boyama painting in the wall
duvarda bir ayna a mirror on the wall
duvarda bir bütün a whole in the wall
karşısında bir duvarda on a wall opposite
duvarda çatlaklar cracks in the masonry
duvarda tut hold in the wall
duvarda görüntülenir is displayed on the wall
duvarda bir çatlak a crack in the wall
bir duvarda delikler holes in a wall
bir duvarda asılı hanging on a wall
duvarda boyama painting on the wall
duvarda görüntülenir are displayed on the wall
son duvarda on the end wall
duvarda asılı resimler artwork hanging on the wall
duvarda asılı resim picture hanging on the wall
dışında duvarda on the wall outside
duvarda göz kırpmak chink in the wall
uçmak fly at
kör uçmak fly blind
blister uçmak fly blister
kitap uçmak fly book
galeri uçmak fly gallery
hanımeli uçmak fly honeysuckle
karşısında uçmak fly in the face of
merhem içinde uçmak fly in the ointment
net uçmak fly net
kolu uçmak fly off the handle
orkide uçmak fly orchid
basın uçmak fly press
nehir uçmak fly river
swat uçmak fly swat
uçmak fly-up