valence-shell

valence-shell teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valence-shell değerlik kabuklu

valence-shell terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valence değerlik
valence band değerlik grubu
valence electron değerlik elektronu
valence electrons değerlik elektronları
valence-conduction band değerlik iletim bandı
valence bond değer bağı
political valence politik değer
valence state değerlik hali
in the valence band değerlik bandında
valence, france valence, france
ark shell ark kabuk
band shell bant kabuğu
blank shell boş kabuk
butterfly-shell clam kelebek kabuğu istiridye
clam-shell istiridye kabuğu
closed shell kapalı kabuk
coat-of-mail shell posta katmanı kabuğu
cone shell koni kabuğu
ear shell kulak kabuğu
half shell yarım kabuk
hard-shell sert kabuklu
hard-shell clam sert kabuklu deniz tarağı
hard-shell crab sert kabuklu yengeç
heart shell kalp kabuğu
helmet shell kask kabuğu
in one's shell bir & # x27; s kabuğunda
jingle shell jingle kabuğu
k-shell k-kabuk
l-shell l-kabuk
lamp shell lamba kabuğu
m-shell m-kabuk
moon shell ay kabuğu
n-shell n-kabuk
olive shell zeytin kabuğu
otter shell su samuru kabuğu
out of one's shell bir tanesinin kabuğundan çıkmış
pandora shell pandora kabuğu
patty shell patty shell
razor-shell jilet kabuk
shell kabuk
shell back geri kabuk
shell bean kabuklu fasulye
shell company shell firması
shell game kabuk oyunu
shell gland kabuk bezi
shell jacket kabuk ceketi
shell out ödemek
shell pink deniz kabuğu pembesi
shell program kabuk programı
shell shock kabuk şoku