m-shell

m-shell teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı