valence

valence teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valence değerlik