k-shell

k-shell teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı