valence band

valence band teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı