valence band

valence band teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valence band değerlik grubu