chinese wall

chinese wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
chinese wall çin seddi

chinese wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chinese wall arrangements çin duvar düzenlemeleri
erect a chinese wall çin duvarı dikmek
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
chinese çince
chinese anise çince anason
chinese artichoke çince enginar
chinese banana çince muz
chinese block çince blok
chinese boxes çin kutuları
chinese burn çin yanığı
chinese cabbage çin lâhanası
chinese calendar çin takvimi
chinese checkers çin daması
chinese chequers çince dama
chinese chess çin satrancı
chinese chestnut çin kestane
chinese chippendale çin chippendale
chinese cinnamon çin tarçın
chinese copy çince kopya
chinese crescent çin hilal
chinese crested çince tepeli
chinese date çin tarihi
chinese eddo çin eddo
chinese empire çin imparatorluğu
chinese evergreen çince dökmeyen
chinese exclusion act of 1882 1882 çin hariç tutma kanunu
chinese fan palm çince fan hurma
chinese finger trap çince parmak tuzağı
chinese fire drill çin yangın tatbikatı
chinese fleece-vine çin polar-asma
chinese forget-me-not çince unutma
chinese gelatin çince jelatin
chinese gooseberry çin bektaşi üzümü
chinese hibiscus çin ebegümeci
chinese houses çin evleri
chinese ink çince mürekkep
chinese juniper çince ardıç
chinese lacquer çince cila
chinese lantern çince fener
chinese lantern plant çin fener bitkisi
chinese leaf çin yaprağı
chinese liver fluke çin karaciğer fluke
chinese lug çince pabucu