rack

rack teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rack raf