rack one's brain

rack one's brain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rack one's brain birinin beynini rafa alın

rack one's brain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
rack one's brain birinin beynini rafa yerleştir
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
rack upon rack rafa raf
rack x rack raf x raf
rack your brain kafanı yor
rack brain raf beyin
rack his brain beynini salla
rack her brain beynini salla
having to rack your brain beynini kullanmak zorunda kalmak
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
get one's money's worth birinin parasını almak
brain drain and brain waste beyin göçü ve beyin atıkları
brain drain and brain gain beyin göçü ve beyin kazanımı
brain's reflex beynin refleksi
pick someone's brain birinin beynini seç
a's' bir & # x27; s & # x27;
b'nai b'rith b & # x27; nai b & # x27; rith
bo's'n bo & # x27 s & # x27 n
can't make a silk purse out of a sow's ear bir ekmek kulağından ipek bir çanta çıkaramaz mısın?
ch'ang ch'un ch & # x27; ang ch & # x27; un
ch'iu ch'u-chi ch & # x27; iu ch & # x27; u-chi
ch'ü ch'iu-pai ch & # x27; ü ch & # x27; iu-pai
chew-'n'-spew çiğnemek - & # x27; n & # x27; -spew
d'alembert's principle d & # x27; alembert ilkesi
do's and don'ts yap & # x27; s ve yapma & # x27; ts
dot the i's and cross the t's i & # x27; s'yi işaretleyin ve t & # x27; s'yi seçin
dot your i's and cross your t's i & # x27; s'lerinizi işaretleyin ve t & # x27; s
drum'n'bass davul & # x27; n & # x27; bass