rack railway

rack railway teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rack railway raf demiryolu