rack saw

rack saw teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rack saw raf testeresi