t hücre-b hücre sınırında

t hücre-b hücre sınırında teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
t hücre-b hücre sınırında at the t cell- b cell border

t hücre-b hücre sınırında terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sınırında in limine
sınırında in the margins of
sınırında on the margins of
sınırında olmak be on the verge of
sınırında on the border of
ticaret sınırında in restraint of trade
sınırında at the border of
sınırında at the verge of
sınırında on the rim of
kuzey sınırında bordered on the north
sınırında are on the verge of
londra sınırında on the edge of london
yok olma sınırında on the border of extinction
güney sınırında on the southern border
yoksulluk sınırında under the threshold of poverty
ispanya sınırında at the spanish border
işgücü piyasasının sınırında at the margins of the labour market
sınırında on the brunk of
akdeniz sınırında bordering the mediterranean sea
sınırında at the boundary between
batı sınırında is bordered on the west
çin sınırında on the border with china
vize-vasıl sınırında visa-at-the-border
şehir sınırında at the city limit
yoksulluk sınırında yaşamak live on edge of poverty
sınırında tutulan held in the margins of
abd sınırında along the border with the usa
sınırında veya yakınında limit at or near
brezilya sınırında on the border with brazil
peru sınırında on the peruvian frontier
yoksulluk sınırında on the verge of poverty
sınırında durmak stand at the verge of
sınırında olmak being in restraint of
akdeniz sınırında bordering the mediterranean
fransa sınırında, bordering france,
sınırında on its border with
ortak sınırında at the common frontier of
kuzey sınırında on the northern border
murcia sınırında on the border with murcia
il sınırında on the border of the provinces
hücre-hücre cell-to-cell
hücre-hücre yapışması cell-cell adhesion
hücre hücre iskeleti cell cytoskeleton
hücre-hücre birleşimleri cell-cell junctions
hücre-hücre etkileşimleri cell-cell interactions
hücre-hücre teması cell-cell contact
hücre-hücre iletişimi cell-cell communication
hücre-hücre yapışma molekülleri cell-cell adhesion molecules
bir hücre a cell
asiner hücre acinar cell