hücre-hücre etkileşimleri

hücre-hücre etkileşimleri teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
hücre-hücre etkileşimleri cell-cell interactions

hücre-hücre etkileşimleri terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hücre etkileşimleri cell interactions
ilaç etkileşimleri drug interactions
ilaç-ilaç etkileşimleri drug-drug interactions
iş etkileşimleri business interactions
ile etkileşimleri interactions with
gen-çevre etkileşimleri gene-environment interactions
ilaç etkileşimleri medication interactions
ters ilaç etkileşimleri adverse drug interactions
aile etkileşimleri family interactions
kara-atmosfer etkileşimleri land-atmosphere interactions
ilaç-besin etkileşimleri drug-food interactions
test etkileşimleri test interactions
yunus etkileşimleri dolphin interactions
pazar etkileşimleri market interactions
ciddi ilaç etkileşimleri serious drug interactions
cinsiyet etkileşimleri gender interactions
onun etkileşimleri his interactions
konak-patojen etkileşimleri host-pathogen interactions
etkileşimleri işleme handling interactions
etkileşimleri yönet manage interactions
klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri clinically significant drug interactions
potansiyel ilaç etkileşimleri potential drug interactions
sınıf etkileşimleri classroom interactions
etkileşimleri their interaction
etkileşimleri ile through their interactions
devlet etkileşimleri government interactions
besin etkileşimleri nutrient interactions
toplantı etkileşimleri meeting interactions
etkileşimleri göster show interactions
devlet etkileşimleri governmental interactions
gelişmiş müşteri etkileşimleri improved customer interactions
etkileşimleri tanımlamak identify interactions
etkileşimleri işlemek handle interactions
çapraz kanal etkileşimleri cross channel interactions
ekosistem bileşenleri ve etkileşimleri ecosystem components and interactions
kalite etkileşimleri quality interactions
bitki-ilaç etkileşimleri herb-drug interactions
cetacean etkileşimleri cetacean interactions
hastalık etkileşimleri disease interactions
kimyasalların etkileşimleri interactions of chemicals
sağlayıcı istemci etkileşimleri provider client interactions
ile etkileşimleri ile ilgili relating to interactions with
reseptör etkileşimleri receptor interactions
ilaç-bitki etkileşimleri drug-herb interactions
etkileşimleri yönetme managing interactions
başarılı öğretmen-öğrenci etkileşimleri successful teacher-student interactions
zararlı ilaç etkileşimleri harmful medication interactions
önemli ilaç etkileşimleri significant drug interactions
etkileşimleri keşfetmek exploring interactions
kardeş etkileşimleri sibling interactions