hücre-hücre iletişimi

hücre-hücre iletişimi teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
hücre-hücre iletişimi cell-cell communication

hücre-hücre iletişimi terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hücre iletişimi cell communication
hücre-hücre cell-to-cell
hücre-hücre yapışması cell-cell adhesion
hücre hücre iskeleti cell cytoskeleton
hücre-hücre birleşimleri cell-cell junctions
hücre-hücre etkileşimleri cell-cell interactions
hücre-hücre teması cell-cell contact
t hücre-b hücre sınırında at the t cell- b cell border
hücre-hücre yapışma molekülleri cell-cell adhesion molecules
veri iletişimi data communication
mikrodalga iletişimi microwave communication
iletişimi sağlıklı miscommunicate
yakın alan iletişimi near field communication
radyo iletişimi radiocommunication
pazarlama iletişimi marketing communications
iş iletişimi business communication
tehlike iletişimi hazard communication
radyo iletişimi radio communications
konuşma iletişimi speech communication
medya iletişimi media communication
pazarlama iletişimi marcom
ağ iletişimi network communication
akışkan iletişimi fluid communication
kriz iletişimi crisis communication
marka iletişimi brand communication
iletişimi kaybetmek lose touch with
entegre pazarlama iletişimi integrated marketing communications
müşteri iletişimi customer communication
e-posta iletişimi email communication
çalışan iletişimi employee communications
site iletişimi site contact
güç hattı iletişimi power line communication
uydu iletişimi satellite communications
eşler arası ağ iletişimi peer-to-peer networking
iletişimi kaybetmek lose contact
video iletişimi video communication
tüm iletişimi ele al address all communications
pazar iletişimi market communication
iletişimi geliştirmek enhance communication
yayın iletişimi broadcast communications
risk iletişimi risk communication
ev iletişimi household contact
güvenlik iletişimi safety communication
internet iletişimi internet communication
insan iletişimi human communication
yönetim iletişimi protokolü management communication protocol
komisyon iletişimi commission communication
pazarlama iletişimi müdürü marketing communications manager
tüketici iletişimi consumer communication
grafik iletişimi graphic communications