hücre-hücre yapışması

hücre-hücre yapışması teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
hücre-hücre yapışması cell-cell adhesion

hücre-hücre yapışması terimi için benzer kelimeler ve anlamları

soyma yapışması peel adhesion
kayma yapışması shear adhesion
diferansiyel yapışması differential sticking
trombosit yapışması platelet adhesion
boya yapışması paint adhesion
çekme yapışması tensile adhesion
mürekkep yapışması ink adhesion
yapışması muhtemel likely to stick
çapraz kapak yapışması cross hatch adhesion
yüzey yapışması surface adhesion
iğne yapışması needle sticking
malzeme yapışması material sticking
toner yapışması toner adhesion
yapışması daha olası more likely to stick
arayüz yapışması interface adhesion
ceket yapışması jacket adhesion
toz yapışması dust sticking
yol yapışması road adhesion
doku yapışması tissue sticking
tutkal yapışması glue adhesion
yemek yapışması food sticking
yapışması daha kolay easier to stick with
anında yüzey yapışması immediate surface adhesion
diş yapışması dental adhesion
vatandaşların yapışması adhesion of the citizens
fren yapışması brake adhesion
betonun yapışması adhesion of concrete
kaynak yapışması welding adhesion
krom yapışması chrome adhesion
yara yapışması wound adhesion
bakteri yapışması bacterial adherence
emniyet valfi yapışması relief valve sticking
hücre-hücre cell-to-cell
hücre hücre iskeleti cell cytoskeleton
hücre-hücre birleşimleri cell-cell junctions
hücre-hücre etkileşimleri cell-cell interactions
hücre-hücre teması cell-cell contact
hücre-hücre iletişimi cell-cell communication
t hücre-b hücre sınırında at the t cell- b cell border
hücre-hücre yapışma molekülleri cell-cell adhesion molecules
bir hücre a cell
asiner hücre acinar cell
asiner hücre tümörü acinar cell tumor
asitli hücre acinous cell
adventisyal hücre adventitial cell
alveoler hücre alveolar cell
ameboid hücre ameboid cell
anaplastik hücre anaplastic cell
antijen sunan hücre antigen-presenting cell
bazal hücre basal cell