quadrate lobe

quadrate lobe teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrate lobe kuadrat lob

quadrate lobe terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lumbar quadrate muscle bel kuadrat kası
plantar quadrate muscle plantar kuadrat kas
quadrate uydurmak
quadrate foramen kadran foramen
quadrate muscle of loins bel kuvveti kası
quadrate muscle of sole tabanının kuadrat kası
quadrate muscle of thigh uyluk kası kası
quadrate muscle of upper lip üst dudağın kuadrat kası
quadrate pronator muscle kuadrat pronator kası
anterior lobe of hypophysis hipofizin ön lobu
caudate lobe kaudat lob
ear lobe kulak memesi
frontal lobe frontal lob
left lobe of liver karaciğerin sol lobu
lobe lop
lobe-finned fish lob yüzgeci balık
middle lobe syndrome orta lob sendromu
nervous lobe sinir lobu
occipital lobe oksipital lob
olfactory lobe koku lobu
optic lobe optik lob
parietal lobe parietal lob
placental lobe plasental lob
posterior lobe of hypophysis hipofizin arka lobu
riedel's lobe riedel & # x27; s lob
right lobe of liver karaciğer sağ lob
spigelius' lobe spigelius & # x27; lop
temporal lobe temporal lob
temporal lobe epilepsy temporal lob epilepsi
temporal-lobe epilepsy geçici lob epilepsisi
cam lobe kam lob
lobe pump lob pompası
upper lobe üst lob
camshaft lobe eksantrik mil lob
lower lobe alt lob
medial temporal lobe medial temporal lob
rotary lobe pump döner loblu pompa
middle lobe orta lob
rotary lobe döner lob
lobe compressor lob kompresörü
right lower lobe sağ alt lob
right middle lobe sağ orta lob
limbic lobe limbik lob
right upper lobe sağ üst lob
posterior pituitary lobe arka hipofiz lobu
posterior lobe arka lob
left lower lobe sol alt lob
lobe-finned fishes lob yüzgeci balıklar
anterior pituitary lobe ön hipofiz lobu
left temporal lobe sol temporal lob