belirli bir an

belirli bir an teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belirli bir an a given moment

belirli bir an terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belirli bir şekilde veya belirli bir yerde in a particular manner or at a certain location
belirli bir belirli particular a particular
belirli bir belirli a particular specific
belirli belirli certain specific
belirli şirketlerin veya belirli üreticilerin the mention of specific companies or of certain manufacturer
belirli belirli bilgiler certain specific information
belirli belirli particular particular
belirli veya belirli particular or specific
belirli belirli certain particular
belirli bir topluluk içinde oldukça hızlı bir şekilde zirveye çıkabilir. could peak fairly rapidly within a given community.
belirli bir alanda bir arka plan a background in a particular field
belirli bir süre sonra başka bir denetim another audit after a certain period of time
bir proje benzersizdir ve belirli bir süreye sahiptir. a project is unique and is of definite duration
belirli bir iletkenliğe specific-conductance
belirli bir direnç specific-resistance
belirli bir amaca uygunluk fitness for a particular purpose
belirli bir a specific
belirli bir an specific
belirli bir zamanda at a given time
belirli bir miktar certain amount
belirli bir noktada at a certain point
belirli bir yılda in a given year
belirli bir sıra ile in no particular order
belirli bir günde on a given day
belirli bir şekilde in a particular way
belirli bir amaç için for a particular purpose
belirli bir zamanda at a certain time
satılabilirlik veya belirli bir amaç için uygunluk merchantability or fitness for a particular purpose
belirli bir any particular
belirli bir noktaya kadar up to a certain point
belirli bir derece certain degree
belirli bir sayı a certain number of
belirli bir uygunluk fitness for a particular
satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk merchantability, fitness for a particular purpose
belirli bir zamanda at a given point in time
belirli bir ortalama olmadan free of particular average
belirli bir amaç için uygunluk fitness for particular purpose
belirli bir zamanda at a particular time
belirli bir süre certain period
belirli bir marka particular brand
belirli bir performans istemek seek specific performance
belirli bir durumda in a given situation
satılabilirlik ve belirli bir amaç için uygunluk merchantability and fitness for a particular purpose
belirli bir yıl için for a given year
belirli bir süre certain period of time
belirli bir odak a particular focus
belirli bir zamanda at a specific time
belirli bir amaç için for a specific purpose
belirli bir süre certain amount of time
belirli bir süre için for a certain period of time