belirli bir noktada

belirli bir noktada teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belirli bir noktada at a certain point

belirli bir noktada terimi için benzer kelimeler ve anlamları

herhangi bir noktada veya noktada durur omit stops at any point or points
d. herhangi bir noktada veya noktada durur d. omit stops at any point or points
belirli bir noktada at a given point
belirli bir noktada at a specific point
belirli bir noktada at a particular point
belirli bir noktada in one particular spot
belirli bir noktada on a certain point
belirli bir şekilde veya belirli bir yerde in a particular manner or at a certain location
bir noktada bir dava a case in a point
belirli bir belirli particular a particular
belirli bir belirli a particular specific
bir noktada in a spot
bir noktada at some point
bir noktada at one point
herhangi bir noktada at any point
bir noktada at a point in time
bir noktada at a point
gelecekte bir noktada at some point in the future
herhangi bir noktada at any given point
bir noktada veya başka at one point or another
bir noktada in one spot
başka bir noktada at another point
dar bir noktada in a tight spot
sırasında bir noktada at some point during
geçmişte bir noktada at some point in the past
bir noktada on a point of law
başka bir noktada on another point
bir noktada on a spot
ama bir noktada but at some point
bir noktada on a point
bir noktada at one time point
herhangi bir noktada ise if at any point
bir noktada ya da başka at some point or another
bir noktada veya başka at some point or other
düşük bir noktada at a low point
bir noktada in a point
zamanda gelecekteki bir noktada at a future point in time
kritik bir noktada at a critical juncture
tek bir noktada at a single point
bir noktada hayatlarında at some point in their lives
sırasında bir noktada at one point during
bir noktada yakında at some point soon
herhangi bir noktada at any one point
sırasında herhangi bir noktada at any point during
bugün bir noktada at some point today
zor bir noktada in a tough spot
eğer bir noktada if at some point
gelecekteki bir noktada at a future point
bir noktada on one point
bir noktada fiyat at a point the price