dacosta's syndrome

dacosta's syndrome teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dacosta's syndrome dacosta sendromu

dacosta's syndrome terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
acquired fanconi's syndrome edinilmiş fanconi sendromu
adult fanconi's syndrome yetişkin fanconi sendromu
alport's syndrome alport sendromu
alström's syndrome alström sendromu
apert's syndrome apert sendromu
asperger's syndrome asperger sendromu
ayerza's syndrome ayerza sendromu
banti's syndrome banti sendromu
bauer's syndrome bauer sendromu
behçet's syndrome behçet sendromu
boerhaave's syndrome boerhaave sendromu
briquet's syndrome briket sendromu
brown-séquard's syndrome kahverengi séquard sendromu
caffey's syndrome caffey sendromu
carpenter's syndrome marangoz sendromu
cat's cry syndrome kedinin ağlama sendromu
charcot's syndrome charcot sendromu
chiari's syndrome chiari sendromu
cockayne's syndrome cockayne sendromu
conn's syndrome conn sendromu
cornelia de lange's syndrome cornelia de lange sendromu
costen's syndrome costen sendromu
cushing's syndrome cushing & # x27; s sendromu
cushing's syndrome medicamentosus cushing sendromu medicamentosus
de lange's syndrome de lange sendromu
down's syndrome down sendromu
fanconi's syndrome fanconi sendromu
felty's syndrome felty sendromu
franceschetti's syndrome franceschetti sendromu
hamman's syndrome hamman sendromu
harada's syndrome harada sendromu
horner's syndrome horner sendromu
hunt's syndrome hunt sendromu
hunter's syndrome avcı sendromu
hurler's syndrome hurler sendromu
job's syndrome meslek sendromu
joubert's syndrome joubert sendromu
kanner's syndrome kanner sendromu
kartagener's syndrome kartagener sendromu
klinefelter's syndrome klinefelter sendromu
korsakoff's syndrome korsakoff sendromu
lenègre's syndrome lenègre sendromu
leriche's syndrome leriche sendromu
lev's syndrome lev sendromu
lowe's syndrome lowe sendromu
lutembacher's syndrome lutembacher sendromu