chew-'n'-spew

chew-'n'-spew teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
chew-'n'-spew çiğnemek - & # x27; n & # x27; -spew

chew-'n'-spew terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chew-chew çiğnemek-çiğnemek
spew kusmak
spew out tükürmek
spew forth ortaya çıkarmak
spew up büyümüş
spew blood kan dökmek
spew hatred nefret
began to spew tükürmeye başladı
spew it out patladı
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
bite off more than one can chew birden fazla çiğnemek için ısırmak
chew çiğnemek
chew out çiğnemek
chew over kafa yormak
chew the cud cud çiğnemek
chew the fat laklak etmek
chew the rag paçavra çiğnemek
chew up çiğnemek
chew gum sakız
chew on çiğnemek
chew off çiğnemek
chew tobacco tütün çiğnemek
bite off more than you can chew çiğnemekten daha fazla ısırmak
bit off more than you can chew çiğneyebildiğinden daha fazla
chew through çiğnemek
chew toys çiğnemek oyuncaklar
chew away çiğnemek
chew on this bunu çiğnemek
chew thoroughly iyice çiğneyin
chew it çiğne onu
chew stick sopa çiğnemek
chew your food yemeğini çiğnemek
bite more than you can chew çiğneyebileceğinden fazlasını ısır
chew pieces adet çiğnemek
i bit off more than i could chew çiğneyebileceğimden daha fazla ısırdım
do not bite off more than you can chew çiğneyebildiğinden daha fazla ısırmayın
more than i can chew çiğneyebileceğimden daha fazla
chew well iyi çiğnemek
chew-proof çiğnemek geçirmez
chew him out onu çiğnemek
chew food çiğnemek yiyecek
chew them up onları çiğnemek
walk and chew gum yürümek ve sakız çiğnemek
more than you can chew çiğneyebileceğinden daha fazla
chew holes delikler çiğnemek
chew hard sert çiğnemek
bit more than you can chew çiğneyebileceğinden biraz daha fazla