cabbage white

cabbage white teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbage white lahana beyazı