cabbage palmetto

cabbage palmetto teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbage palmetto lahana palmetto

cabbage palmetto terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bermuda palmetto bermuda palmetto
dwarf palmetto cüce palmetto
palmetto palmetto
palmetto state palmetto durumu
saw palmetto palmetto gördüm
saw palmetto extract palmetto özü gördüm
saw palmetto berry palmetto berry gördüm
palmetto bugs palmetto böcek
saw palmetto and nettle root. palmetto ve ısırgan kökü gördüm.
saw palmetto berries palmetto meyveleri gördüm
pygeum saw palmetto pygeum palmetto gördüm
sabal palmetto sabal palmetto
saw palmetto fruit palmetto meyveleri gördüm
palmetto tree palmetto ağacı
palmetto scrub palmetto bodur
palmetto expressway palmetto otoyolu
silver saw palmetto gümüş testere palmetto
saw palmetto plant palmetto tesisi gördüm
saw palmetto extract 1000 mg palmetto özü 1000 mg gördüm
cabbage lahana
cabbage aphid lahana yaprak biti
cabbage bug lahana böceği
cabbage butterfly lahana kelebek
cabbage lettuce lahana marul
cabbage looper lahana lüper
cabbage moth lahana güvesi
cabbage palm lahana hurması
cabbage root fly lahana kökü sineği
cabbage rose lahana gülü
cabbage tree lahana ağacı
cabbage white lahana beyazı
cabbage-tree hat lahana ağacı şapka
celery cabbage kereviz lahanası
chinese cabbage çin lâhanası
pak-choi cabbage pak-choi lahana
palm cabbage hurma lahanası
pe-tsai cabbage pe-tsai lahana
red cabbage kırmızı lâhana
savoy cabbage savoy lahana
sea cabbage deniz lahanası
skunk cabbage kokarca lahana
swamp cabbage bataklık lahana
turnip cabbage şalgam lahana
napa cabbage napa lahana
white cabbage beyaz lahana
green cabbage yeşil lahana
pickled cabbage lahana turşusu
cabbage patch lahana yama
cabbage soup lahana çorbası
head cabbage kafa lahana