cabbage-tree hat

cabbage-tree hat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbage-tree hat lahana ağacı şapka

cabbage-tree hat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cabbage tree lahana ağacı
hat tree şapka askısı
from tree to tree ağaçtan ağaca
swinging from tree to tree ağaçtan ağaca sallanan
cabbage lahana
cabbage aphid lahana yaprak biti
cabbage bug lahana böceği
cabbage butterfly lahana kelebek
cabbage lettuce lahana marul
cabbage looper lahana lüper
cabbage moth lahana güvesi
cabbage palm lahana hurması
cabbage palmetto lahana palmetto
cabbage root fly lahana kökü sineği
cabbage rose lahana gülü
cabbage white lahana beyazı
celery cabbage kereviz lahanası
chinese cabbage çin lâhanası
pak-choi cabbage pak-choi lahana
palm cabbage hurma lahanası
pe-tsai cabbage pe-tsai lahana
red cabbage kırmızı lâhana
savoy cabbage savoy lahana
sea cabbage deniz lahanası
skunk cabbage kokarca lahana
swamp cabbage bataklık lahana
turnip cabbage şalgam lahana
napa cabbage napa lahana
white cabbage beyaz lahana
green cabbage yeşil lahana
pickled cabbage lahana turşusu
cabbage patch lahana yama
cabbage soup lahana çorbası
head cabbage kafa lahana
shredded cabbage kıyılmış lahana
purple cabbage mor lahana
cabbage rolls lahana ruloları
boiled cabbage haşlanmış lahana
pointed cabbage sivri lahana
cabbage family lahana ailesi
raw cabbage çiğ lahana
cabbage salad lahana salatası
sour cabbage ekşi lahana
head of cabbage lahana başı
cabbage leaves lahana yaprakları
corned beef and cabbage konservesi sığır ve lahana
braised red cabbage kavrulmuş kırmızı lahana
cabbage slaw lahana salatası
chopped cabbage kıyılmış lahana
cabbage savoy lahana savoy